Temel Değerlerimiz

Temel Değerlerimiz

İnsanımıza Güven

En değerli kaynağımız olan insanımıza güvenir, beceri ve yeteneklerini geliştirmek için sürekli eğitir ve kendilerine devredilen yetkiyi sorumluluklarının gerektirdiği şekilde kullanacaklarına inanırız. Başarımızın temeli olan sürekli iyileştirme faaliyetlerine katılım ve katkıları için çalışanlarımızı özendirir ve ödüllendiririz.

Liderlik
Liderlik anlayışımız, vizyon ve strateji geliştirmek, çalışanlarımızı hedeflere odaklamak ve onlara başarılı olabilmeleri için gerekli desteği sağlamaktır.

Takım Çalışması
Biz, çalışanların ve kurumun ortak çıkar ve hedeflerini birleştiren büyük ve güçlü bir takımız.